.

.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος..

1 ν ρχ ν Λόγος, κα Λόγος ν πρς τν Θεόν, κα Θες ν Λόγος.  2 Οτος ν ν ρχ πρς τν Θεόν.  3 πάντα δι' ατο γένετο, κα χωρς ατο γένετο οδ ν γέγονεν.  4 ν ατ ζω ν, κα ζω ν τ φς τν νθρώπων.  5 κα τ φς ν τ σκοτί φαίνει, κα σκοτία ατ ο κατέλαβεν.  

 Κατά  Ίωάννην. Κεφάλαιον 1ον.

Στο άκρο αριστερό μέρος της φωτογραφίας βλέπουμε πεντακάθαρα τον σχηματισμό "αστέρι" όπως αυτός προκύπτει όταν μιας συγκεκριμένης συχνότητας ήχος δονεί το Κυμματοσκόπιο (φωτο John Stuart Reid).

Η μορφοποίηση της ζωής ξεκινά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.

.